Joutsan Ekokaasu Oy jatkaa toimintaa

18.06.2020


TIEDOTE 17.6.2020

Joutsan Ekokaasu Oy on hakeutunut yrityssaneeraukseen alkuvuonna 2019. Lopullinen saneerausohjelmaehdotus on valmistunut ja jätetty asiaa hoitavalle käräjäoikeudelle toukokuussa 2020.

Metener Oy on antanut lausunnon, jonka mukaan se jatkaisi liiketoimintaa ja laitoksen käyttöä tietyin ehdoin. Metener lausunto on saanut alustavan positiivisen vastaanoton ja olemme sen myötä uskaltaneet jatkaa laitoksen toimintaa, samalla odottaen lopullista ohjelman vahvistamista.

Laitoksen tilanne tällä hetkellä:

 • Prosessi on ajettu ylös ja jätteen vastaanotto aloitettu.

 • Huoltotoimia on tehty ja niitä jatketaan edelleen, ottaen huomioon ohjelman vahvistamisen aikataulu.

 • Kaasua kerrytetään varastoihin sitä mukaa, kun laitokselle saadaan biomassoja.

 • Tankkausasema avataan heti, kun varastoissa on tarpeeksi kaasua. Tankkausaseman avaamisesta tiedotetaan Joutsan Ekokaasu Oy kotisivuilla.

 • Myytävä biometaani tulee täyttämään Suomessa voimassa olevat standardit ja laatuun kiinnitetään erityistä huomiota. 

 • Laitosta operoidaan Metener Oy:n ja sen luotettavien yhteistyökumppaneiden kautta.

  Yhteydenotot, esimerkiksi mahdollisiin jätevirtoihin liittyen:

  Johanna Kalmari Toimitusjohtaja
  Metener Oy
  050 353 6242 
  johanna.kalmari@metener.fi

page1image124069824
21.02.2022Peruskorjaustoimenpiteitä kevään 2022 aikana.
14.07.2020Joutsan asema on Twitterissä!
10.07.2020Joutsan Biokaasutankkausasema on jälleen auki
18.06.2020Joutsan Ekokaasu Oy jatkaa toimintaa