Biokaasulaitos

BIOKAASULAITOS Mämmiläntie 38, 19650 Joutsa

BIOMASSAT

Biokaasulaitos käsittelee pääasiassa lähialueella syntyviä eloperäisiä jätteitä:

- biojätettä (kotitalouksien, kauppojen, ravintoloiden)

- lietteitä (lanta, puhdistamo-, rasvakaivo-, sako- ja umpikaivoliete)

- rasvoja, öljyjä